شعر کودکانه فرزندان ايران

شعر زیبای فرزندان ايران

شعر کودکانه فرزندان ايران

فرزندان ايران

ما گلهاي خندانيم

فرزندان ايرانيم

ايران پاك خود را

مانند جان مي دانيم

ما بايد دانا باشيم

هشيار و بينا باشيم

از بهر حفظ ايران

بايد توانا باشيم

آباد باشي اي ايران

آزاد باشي اي ايران

از ما فرزندان خود

دلشاد باشي اي ايران

تبیان

اخبارمرتبط :

شعر کودکانه خروس جنگی

شعر کودکانه آقا پلیسه

شعر کودکانه من و خواهرم

شعر کودکانه آفتاب در اومده

منبع:پرشین وی

مطالب مرتبط :

معاون فرهنگی اجتماعی شركت بهره برداری مترو تهران سفیر حامي صنایع دستی ايران

قصه کودکانه ماهی کوچولو

شعر کودکانه باغ جانماز

خبری در پی نامه فرزندان حضانتی شهدا

بازدید سخنگوي شوراي نگهبان از خطوط توليد ايران خودرو

بازگشت دوباره مديرعامل متهم به شركت آلومينيم ايران

مطالب جدید