از آیين نامه تاسیس دفتر کار روان شناسی بالینی تا حذف خدمات رواندرمانی و واگذاری آن به روان پزشکان!

مجموعه : روانشنایی
ميگنا: يكي از نگراني هاي مهم و انتقادات جامعه روان شناسي از واگذاري رشته روان شناسي باليني به وزارت بهداشت برمي گردد به سياستگزاري ها و عملكرد دو سال اخير وزارت بهداشت در تضعيف رشته روان شناسي باليني و بر عكس از آنسو نيز تقويت و پر و بال دادن به نگاه پزشك سالارانه در بحث سلامت روان و تصاحب رشته مذكور است.
براي نمونه معاونت سلامت وزارت بهداشت،درمان و آموزشكي طي نامه اي در سال 1386 آئین نامه تاسیس دفتر کار مستقل روان شناس بالینی را تصويب و براي اجرا به دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ابلاغ كرده است و انجام رواندرماني را وظيفه روان شناسان باليني و نه روانپزشكان تعيين نموده است .( مستندات در پيوست اين يادداشت آمده است)
در موادي از اين آيين نامه آمده است:
-ماده 18: روان شناسان باليني مجاز به صدور گواهي حضور مراجعين، در جلسات روان درماني و نيز گواهي حضور جهت ارائه به كمسيون هاي پزشكي با ذكر تشخيص مي باشد.
-ماده 19: رعايت ضوابط،مقررات و تعرفه هاي مصوب مراجع ذيصلاح قانوني ضروري است.
-ماده 22: در صورت تعطيلي دائم يا موقت دفتر كار... مسئوليت رواندرماني مراجعين قبلي به عهده روان شناس باليني دارنده مجوز مي باشد. و....

حال چگونه است با گذشت تنها 10 سال و با تغيير يك كابينه دولت در فروردين 1394، نه تنها روان شناسان باليني ديگر، قادر به انجام روان درمانی نیستند!، بلكه وزارت علوم هم قادر به آموزش و تربيت روان شناس بالینی نیست؟! با اين اقدامات غيركارشناسي و عجولانه، آيا نبايد اكثريت روان شناسان كشور از انتقال رشته روان شناس بالینی به وزارت بهداشت نگران و ناراضي باشند؟ 

سئوال و ابهام امروز ما اينست؛ چرا روان شناسي باليني كه روزي در وزارت بهداشت، قادر به تشخیص، درمان، تاسیس دفتر کار و ... بوده است در يك تصميم ناگهاني از سوي پزشكان از ارایه روان درمانی محروم و نقش آنها در وزارت بهداشت به یک روان سنج نزدیک می شود تا درمانگر مستقل و آزاد.
مدعيان متولي سلامت، اول برادري خود را ثابت كنند و حق رواندرماني را به روان شناسان برگردانند آنگاه بنشينند بحث انتقال را پيش بكشند. تا بوده رواندرماني حق مسلم روان شناسان بوده است.
وصف حال ما اينست :
از طلا گشتن پشیمان گشته ایم/ مرحمت فرموده ما را مس كنید!

مستندات :

منبع:میگنا

مطالب مرتبط :

ارائه خدمات مناسب و تامین رضایت حداکثری مشتریان، مهمترین وظیفه ایساکو

وقتی اهداف در خدمات پس از فروش خودرو محقق نمی‌شود!

برگزاری روز بین‌المللی نوروز در دفتر سازمان ملل در وین

نامه ستاد مشترک انتخاباتى اقوام ایرانى به وزارت کشور

آیین‌نامه جدید دوره دکتری ابلاغ شد

طبیب نیا به رهبر انقلاب نامه نوشت

مطالب جدید